Välkommen till Halitec !

Dåligt klimat är inte kul (skulle ringt Halitec)

Presentation

Bild 2

Halitec  är ett företag som grundades 1996 och ägs av Hans Lindgren.

Rötterna kommer från bla. Wahlings och från GK inneklimat och vi har således mer än 40 års erfarenhet av tekniska fastighetsinstallationer.

Företaget har som ambition att vara en samarbetspartner som tar totalansvaret för fastigheten inom alla teknikområden .

Genom vår mycket stora branschkännedom  har vi under åren skaffat oss mycket goda samarbetspartners när det gäller tex. rör och byggarbeten.

Detta gör att vi kan åta oss projektledning av totallösningar och även ta fram dom produkter man verkligen behöver.

Vi har även mycket goda leverantörskontakter vilket innebär att man alltid får den produkt man bäst behöver, och inte behöver byta ut mer än nödvändigt.

Vi är inte fabrikatberoende utan plockar ur ”karamellerna” ur alla leverantörer och levererar ett färdigt paket för bästa och billigaste funktion.

I vår stora referensbank finns ett otal systemlösningar som ger den för kunden mest ekonomiska slutlösningen

Läs under "detta är väldigt bra på" där vi visar vad vi kan erbjuda Dig och Ditt företag.

Vårt arbetsområde är Mälardalen

Halitec  är det lilla företaget med det stora kunnandet.

Hans Lindgren

VD

Certifieringar

Vi är accrediterade av Swedac för trycksättning med gas upp till 53 Bar.

Certifierade av Incert för arbeten med köldmedium, kategori 1.

Certifierade av SP certifiering som kontrollorgan OVK, Klass K.

Statens energiverk, Ellbehörighet 1000V.

Registrerade för elarbeten hos elsäkerhetsverket.

Utbildade för Bas P/Bas U.

Anslutna till ID 06.