Vem döpte den?

Värme

 • Oljepannor
 • Pelletspannor
 • Fjärrvärme
 • Styrsystem
 • Effektstyrning
 • Övervakning
 • Förbränningsoptimering
 • Biooljekonvertering
 • Effektväljare
 • Dragreglering
 • O2 styrning
11 Kbm/sek

Ventilation

 • Entreprenader
 • Ombyggnad
 • OVK besiktning
 • Radon
 • Energibesparing
 • Co2 reglering
 • Co/Nox reglering
 • Närvarostyrning
 • Tryckstyrning
 • Flödesreglering
 • Partiklar/kvalité
Spånutsug Stiga sports

Utsug

 • Rening
 • Utsug
 • Svets
 • Spån
 • Stoft
 • Dragskåp
 • Säkerhetssystem
 • Kemikalieskåp med EX klass
 • Behovsstyrning
 • Återvinning

El

 • Belysning
 • Apparatskåp
 • Styrsystem
 • Process
 • PLC
 • Thermografering
Fuktproblem

Fukt

 • Befuktning
 • Avfuktning
 • Mätning
 • Övervakning
Webbstyrning

Styr & regler

 • Konventionella
 • Webbaserade
 • Datoriserade
 • Mätinsamling
 • PLC system

VÄRMEPUMP VÄRMEPUMP VÄRMEPUMP VÄRMEPUMP VÄRMEPUMP Frånluftvärmepumpanl.

Värmepumpar

 • Bergvärme
 • Frånluft
 • Mark
 • Luft
 • Process
 • Återvinning
Byte av värmeväxlare

Återvinning

 • Frånluft
 • Kylsystem
 • Process
 • Kylåtervinning
 • Vatten
 • Motordrifter
 • Kompressorer
 • Mätning

Allt detta kan vi naturligtvis underhålla, reparera, förädla och erbjuda reservdelar eller utbytesprodukter till. 

Underhållsavtal ger naturligtvis förtur till akutärenden.

Process kylanl. 130 Kw

Kyla

 • Komfortkyla
 • Frikyla
 • Kylrum
 • Frysrum
 • Serverrum
 • Fjärrkyla
 • Processkyla
 • Mätrum med mycket höga                   klimatkrav

Utredningar

 • Värmbehov
 • Kylbehov
 • Comfort
 • Klimat
 • Dragproblem
 • Energbesparing
 • Elförbrukningar
 • Abonnemangs optimering
 • Energioptimering
 • Energiförbrukningar