Endoskåp

Endoskåp är bra när man inte kan vinkla ögat

Thermokamera

Thermografering är bra om man vill se varmgång i elanäggningar eller köldbryggor.

Vi har det mesta man behöver ha i vår instrumentpark

Manometerställ

Att mäta drifttryck och överhettning i kyl/värmepump anläggningar är mycket viktigt

Luftflödesinstrument

Luflödet är väldigt bra att veta

Korttidsmätare Radon

Radondöttrar vill man ha koll på i sin fastighet

Rökgasanalys

Med rökgasanalys går man från att tro till att veta.

Att optimera förbränningen har en mycket kort payoff tid

Fuktinstrument

Fukthalten i luften och byggdelar är intressant att veta om man vill slippa få problem.